Anatomija

Funkcionalna Anatomija
Anatomija čovjeka je znanost o građi ljudskog tijela (grč.anatomei=rezati,secirati). Čovjekovo tijelo čini mnoštvo međusobno povezanih organa  od kojih svaki ima specifičnu  građu i funkciju,pa nekoliko njih tvori organski sustav.

Čovjekovo tijelo možemo podijeliti na nekoliko organskih sustava:

1. Sustav organa za pokretanja
(lokomotorni sustav)
2. Dišni (respiracijski ) sustav
3. Srčanožilni (kardiovaskularni) sustav
4. Živčani (nervni) sustav
5. Sustav mokračnih i spolnih organa (urogenitalni)
6. sustav žljezda sa unutarnjim izlučivanjem (endokrini)
7. limfni sustav

RAVNINE I PODJELA  TIJELA
Glavni dijelovi tijela su: GLAVA,VRAT i TRUP, te DONJI i GORNJI UDOVI

GLAVA (Caput) dijeli se na lubanju (cranium), lice (facies), a nastavlja se u vrat (collum).

TRUP (truncus) dijeli se na prsni koš (thorax), trbuh (abdomen) i zdjelicu (pelvis). Stražnju stranu trupa čine LEĐA (dorsum).

GORNJI UDOVI (membra superiora) počinju od RAMENA i PAZUŠNE JAME (axila).
RUKA
se dijeli na NADLAKTICU (brachium), LAKAT (cubitus), PODLAKTICU (antebrachium) i ŠAKU (manus).
ŠAKA
se dijeli na ZAPEŠČE (carpus), MEĐUPEŠČE (metacarpus) i PRSTE (digiti manus).

DONJI UDOVI (membra inferiora) počinju od preponskok kožnog nabora bočnog grebena te se dijele na KUK (coxa), BEDRO (femur), KOLJENO (genu), POTKOLJENICU (crus) i STOPALO (pes).
Stopalo se dijeli na KORIJEN STOPALA(tarsus), MEĐUSTOPLJE (metatarsus) i PRSTE (digiti pedis).


OSNOVNE RAVNINE TIJELA

Omogućavaju prostorno određivanje položaja pojedinih tvorbi ili organa u tijelu.
3 su osnovne ravnine:
A) SREDIŠNJA, SAGITALNA( medijalna) RAVNINA, okomita je i dijeli tijelo na dvije jednake polovice-lijevu i desnu za tvorbu bliže središnjoj ravnini kažemo da je smješteno MEDIJALNO, a za udaljenu tvorbu kažemo da je smještena LATERALNO.

B) FRONTALNA (ČEONA) RAVNINA - prolazi kroz tijelo u smjeru lijevo-desno, paralelno sa čelom, okomita je na sagitalnu ravninu i tijelo dijeli na prednji i stražnji dio. Tvorbe koje se nalaze ispred čeone ravnine nose pridjev anterior (prednji) a one iza posterior (stražnji).

C) TRANSVERZALNE, POPREčNE ILI HORIZONTALNE RAVNINE - postavljene su vodoravno, prolaze usporedno sa tlom pri osnovnom anatomskom položaju. Za tvorbe iznad koristimo pridjev superior a za one ispod inferior.